ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรอบปีการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บุคลากรนายชัยณรงค์  หิรัญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสาคร  คำหล้า
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาววาสนา  ธงชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางทิพวรรณ์  ลาคำสาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐาานะชำนาญการ


นายศุภกิตติ์  บุญชู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางปิยวรรณ  จึงตระกูล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางยุพิน  ศิลารักษ์
ตำแหน่ง ครู


นายวิสุทธิ์   ลาคำสาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวสุรินนา  ชัยวงษา
ตำแหน่ง ครู พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


นางสาวยุพามญช์  พานแก้ว
ตำแหน่ง ครูธุรการ


นายอัมพร  ชื่นชาย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น